homeวีดีทัศน์

VIDEO MEDIA

วีดีทัศน์

Founder Apprentice The Series Trailer

Founder Apprentice โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนวัตกรรม กลุ่มคนรุ่นใหม่ มาติดตามเรื่องราวของตัวเเทนจากโครงการว่าฝึกงานแล้วได้รับประสบการณ์แบบไหน สนุก เข้มข้น รู้จริง เจ็บจริง ประสบการณ์จริง ไปกับเรา Founder Apprentice