homeประกาศผู้ชนะ


ประกาศผู้ชนะ

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0060/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เลขที่ อ0060/2561

สร้างเมื่อ : 30 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0059/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาสร้างแบรนด์ “นวัตกรรมประเทศไทย” (Innovation Thailand) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0059/2561

สร้างเมื่อ : 29 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 17 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0049/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดคูหานิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0049/2561

สร้างเมื่อ : 2 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0043/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0043/2561

สร้างเมื่อ : 20 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0048/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาการสร้างเครือข่ายนวัตกรในการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวไทย (Rice Innovation Ecosystem Builder) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0048/2561

สร้างเมื่อ : 19 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0043/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0043/2561

สร้างเมื่อ : 17 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะ เลขที่ อ0037/2561

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาราคาจ้างเหมาบริการจัดการเดินทางเพื่อจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การดำเนินการ และศักยภาพด้านนวัตกรรมอาหารภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 21 ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0037/2561

สร้างเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและกั้นห้องผู้บริหารชั้น 6 อาคารอุทยานนวัตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช.

ประกาศผลผู้ชนะการราคาจ้างเหมาบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ สนช. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 8 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมเผยแพร่สร้างการรับรู้ “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers)” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สร้างเมื่อ : 7 มิ.ย. 2561
ดาวน์โหลด