ข่าวสารกิจกรรม

ดูทั้งหมด
24 พ.ค.

ขอเชิญส่งผลงาน “นวัตกรรมการเกษตร” เพื่อเข้าร่วมโครงการ Inno 4 Farmers : การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2019
NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center : ABC center) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Startup และกลุ่มผู้ประกอบการ SME ด้านการเกษตร ส่งผลงานนวัตกรรมการเกษตรใน 3 สาขาได้แก่ 1) เครื่องจักรกล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 2) เกษตรดิจิทัล และ 3) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและขนส่ง เพื่อเข้าร่วมโครงการ Inno4farmers: โครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมและบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจมืออาชีพ การพัฒนาทักษะการนำเสนอ รวมทั้งมีโอกาสได้นำเสนอผลงานกับนักลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ

25 พ.ค.

ร่วมเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมในกิจกรรม Open innovation road show (ภาคใต้) เพื่อเข้าร่วมโครงการและรับทุนสนับสนุน สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
วันที่ 12 ธันวาคม 2561: ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561: ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ จ.สงขลา
รายละเอียดกิจกรรม
วันที่ 1 : สัมนา Open Innovation 101 ประกอบด้วย
- What is innovation
- How to write the innovation proposal
- แนวทางการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้
- กิจกรรมให้คำปรึกษาพัฒนาโครงการ
วันที่ 2 : กิจกรรมพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้น
ผู้ประกอบการท่านใดมีไอเดียพร้อมสร้างธุรกิจนวัตกรรมและสนใจร่วมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากสำนักงานฯ

อย่ารอช้า รีบลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.nia.or.th/forum_open ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561

**เงื่อนไขการสมัคร:
- เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนนิติบุคคล หรือ วิสาหกิจชุมชน
- สำนักงานขอสงวนสิทธิการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาจากความเป็นนวัตกรรมของโครงการที่ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายอภิวัฒน์ ถาวรแก้ว (Email: apiwat@nia.or.th)
นายวรรธนะ โกศัลวัฒน์ (Email: wattana.k@nia.or.th)
โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 407 โทรสาร 02-017 5566

25 พ.ค.

ในโลกที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเตรียมตัวและการปรับตัวก็เปรียบเสมือนการสร้างโอกาสให้กับตัวเอง
NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร หรือ ABC center ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร และผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมเปิดมุมมองและประสบการณ์ในการสร้างระบบตลาดสินค้าเกษตรรูปแบบใหม่ที่จะเป็นตัวช่วยให้เกิดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ผ่านมุมมองของผู้ซื้อและผู้จำหน่าย อีกทั้งการเสวนา “ตลาดเกษตรออนไลน์...สู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าของภาคเกษตร” ที่วิทยากรจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการพัฒนาแฟลตฟอร์มที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภค โอกาสและความท้าทายของประเทศไทยในการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรในรูปแบบใหม่ๆ
งานสัมมนา “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับการเกษตร” วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรมดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่www.nia.or.th/AGrowth ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
นายทินวัฒน์ ศรีทัดจันทา 02-017 5555 ต่อ 552 หรือ thinnawat.s@nia.or.th

25 พ.ค.

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561
กับหลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 19
อยากริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ อยากมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษา เพียงคุณมีใจมุ่งมั่นต้องการหาแนวทางทำธุรกิจนวัตกรรม เราช่วยท่านได้หลักสูตรนี้เน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการจัดการนวัตกรรม มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวที่จะช่วยผลักดันให้คุณได้ฝึกคิด ฝึกเขียนโครงการที่มีความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีและการตลาด สร้างธุรกิจนวัตกรรมให้เป็นจริงด้วยเงินสนับสนุนตามกลไกของ NIA ต่อไป

ที่สำคัญ ! เราพร้อมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้วยการลงมือทำจริง อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และคุณค่ากับเครือข่ายเพื่อนร่วมหลักสูตร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.nia.or.th/ims/register

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
• ส่วนจัดการศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 02-381 6651 หรือ e-mail: dei_condised@nfe.go.th
• สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทร. 02-0175555 ต่อ 303 (ฐายิกา) หรือ e-mail: thayika@nia.or.th

Innovation

Mechanism

ขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด